Tвининг пројекат ИПА 2013 Програм за Србију

 
Пројекат финансира ЕУ
 
Твининг пројекат спроводи
Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије