Радионица у вези са израдом Интегрисаног плана за управљање опасним отпадом

 
Пројекат финансира ЕУ
 
Твининг пројекат спроводи
Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије