Радионица у вези са израдом Плана за управљање отпадним возилима

 
Пројекат финансира ЕУ
 
Твининг пројекат спроводи
Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије