Радионица о изради Плана за управљање отпадом од ПОПс и ПЦБ

Трећа радионица о изради Плана за управљање отпадом од ПОПс и ПЦБ одржана је 23. фебруара 2017. године у Привредној комори Србије. 

 

Дневни ред радионице био је структуриран на следећи начин:

 

Главни сдржај Плана за управљање отпадом од ПОПс и ПЦБ: Поглавља и питања у Плану, правни оквир, институционална поставка, текуће стање, системи сакупљања и постројења за третман, предвиђања, потребе, финансирање [PDF, 712KB]– Стефан Бехренд, Министарство пољопривреде и заптите животне средине Саксоније, Анхалт

 

Акциони план и циљеви управљања ПОПс-ом у Србији: Главне мере;         одговорности; рокови [PDF, 277KB] - Стефан Бехренд, Министарство пољопривреде и заптите животне средине Саксоније, Анхалт

 

Тренутни статус генерисања и управљања ПЦБ и ПОПс у Србији – наредни кораци – Предраг Симић, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Србије

 

Тренутни статус  УНИДО/ГЕФ пројекта „Правилно управљање и финално одлагање ПЦБ-a“ [PDF, 677KB] – Др Александар Орловић, национални менаџер на пројекту

 
Пројекат финансира ЕУ
 
Твининг пројекат спроводи
Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије