Радионица о изради плана за управљање отпадoм од изградње и рушења

 
Пројекат финансира ЕУ
 
Твининг пројекат спроводи
Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије