Радионица о Изради плана за управљање отпадом за ПОПс и ПЦБ

 
Пројекат финансира ЕУ
 
Твининг пројекат спроводи
Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије