Радионица о Изради плана за интегрисано управљање опасним отпадом

 
Пројекат финансира ЕУ
 
Твининг пројекат спроводи
Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије