Семинар о управљању опасним отпадом за стручњаке из Аутономне покрајине Војводине

 
Пројекат финансира ЕУ
 
Твининг пројекат спроводи
Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије