Тренинг семинар у вези са управљањем опасним отпадом за локалне стручњаке из јужног дела Србије

 
Пројекат финансира ЕУ
 
Твининг пројекат спроводи
Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије