Студијска посета Румунији

У периоду од 14. до 18. новембра 2016. године, 12 представника из земље кориснице(Министарство пољпоривреде и заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине) било је у студијској посети у Румунији. Циљ посете био је да се на лицу места размене информације у вези са: сакупљањем података о генерисаном отпаду и третману, обавезама извештавања, имплементацијом мера које се налазе у плановима за управљање отпадом, постројењима за рециклажу/ поновну употребу и третман отпада.

 

Програм студијске посете започео је у понедељак билатералним састанком са господином Раул Попом, државним секретаром румунског Министарства за заштиту животне средине, вода и шума. Он је приказао јаке и слабе тачке у румунском систему управљања отпадом, научене лекције након дана уласка Румуније у Европску унију, као и то како је Румунија превазишла проблеме који су својствени процесу усаглашавања законодавства са стандардима ЕУ. 

 

Након тога, активности су се наставиле посетом компанији „REMAT SUD“, која је специјализована за третман отпадних возила, рециклажу отпада од обојених и не-обојених метала, као и рециклажу пластике. Делегација је ту имала прилику да види како се одвија процес третирања и нове инсталације за рециклажу каблова.

 

Наредна два дана су била фокусирана на билатералне састанке са представницима Агенције за заштиту животне средине – Бузау и на посету компанији „GreenGroup“, која нуди проширене услуге у рециклерској индустрији. Група је формирана од шест компанија за рециклажу на следећи начин:

  • Третман и рециклажа за електрични и електронски отпад: „Green WEEE International“
  • Рециклажа коришћене опреме за расвету: „Green Lamp Reciclare“
  • Рециклажа ПЕТ отпада и производања ПЕТ трака и  r-PET: „Green Tech“
  • Производња рециклираних влакана од полиестра: „Green Fiber International“
  • Рециклажа стакла и проиводња отпадног стакла високе чистоће (мин. 99,9%): „Green Glass Recycling“
  • Рециклажа преносивих отпадних батерија

 

Студијско путовање је настављена у четвртак, посетом и дискусијом у седишту компаније „SETCAR“ , као и посетом њених оперативних места. Компанија има дозволу за следеће активности: сакупљање опасног и не-опасног отпада, третман и одлагање не-опасног и опасног отпада, складиштење опасног отпада,  третман и одлагање ПЦБ-а, мобилну јединицу за хемијско дехлорисање ПЦБ уља из електричне опреме, третман контаминиране земље у мобилној јединици за директну термалну десорпцију, лабораторију за хемијске супстанце.  

 

Последњег дана учесници су имали прилику да виде пројекат у Питести округу, који је финансиран кроз Европске структуралне фондове. Циљ пројекта је да се развије интегрисани систем управљања отпадом на нивоу округа, тачније, инвестиције у места сакупљања, кућно компостирање, станице за трансфер, сортирање и линије за компостирање, регионална депонија у Алботи која је усаглашена са директивом ЕУ о депонијама (затварање неусаглашених ћелија и отварање нових ћелија на истом месту) са инсталацијом за третман оцедних вода.

 

Као закључак стоји да су учесници из Србије имали могућност да виде различите технологије у смислу рециклирања, третмана и финалног одлагања опасног отпада, као и да разговарају са представницима из локалних и централних органа. Поред овога, важан резултат посете јесте да су се представници земље кориснице сусрели са кључним представницима из Румуније и успоставили линије комуникације.

 

Агенду, презентације и фотографије можете преузети овде [PDF, 279KB].

 
Пројекат финансира ЕУ
 
Твининг пројекат спроводи
Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије