Aнализе управљања отпадом у другим земљама ЕУ

 
Пројекат финансира ЕУ
 
Твининг пројекат спроводи
Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије